Czy koronawirus to siła wyższa?

Wobec pojawienia się koronawirusa wiele umów jest zagrożonych w zakresie możliwości ich realizacji. Narastają problemy związane z dotrzymaniem terminów, łańcuchami dostaw, zatorami płatniczymi czy też pracownikami objętymi kwarantanną. W mediach coraz częściej słyszymy termin „siła wyższa”. Czy rzeczywiście dłużnik może powołać się na klauzulę „siły wyższej” w obliczu koronawirusa i w ten sposób uwolnić się Read More…