Dokumentacja

Przygotowanie dokumentacji związanej z danymi osobowymi
W ramach niniejszej usługi jest przygotowywana niezbędna dokumentacja związana z danymi osobowymi. W celu realizacji usługi odbywa się zarówno wizytacja Państwa firmy jak i rozmowy z pracownikami wszystkich działów. Po zakończeniu procedury sporządzamy projekty dokumentów, które po podpisaniu przez osobę upoważnioną spowodują spełnienie przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych w firmie pod kątem niezbędnej dokumentacji na dzień stworzenia projektów.

W zakres usługi przygotowania dokumentacji związanej z danymi osobowymi wchodzi przygotowanie projektów:

  • Polityka bezpieczeństwa.
  • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych.
  • Upoważnienia dla pracowników i osób współpracujących.
  • Upoważnienie obejmuje sporządzenie projektu dokumentu w odniesieniu do konkretnych zbiorów danych. Przed jego wydaniem (podpisaniem przez osobę decyzyjną) osoba musi zostać zapoznana z przepisami związanym z ochroną danych osobowych. Obowiązek „zapoznania” należy do osoby wydającej upoważnienie poprzez samodzielne wykonanie czynności lub w inny sposób (przykładowo delegując na szkolenie).
  • Rejestr upoważnień.
  • Umowy o powierzeniu danych osobowych celem przetwarzania.
  • Wzór spełnienia obowiązku informacyjnego.

Kontakt: 22 879 92 29 lub kancelaria@pietruk.eu