Dokumentacja

Przygotowanie dokumentacji związanej z danymi osobowymi
W ramach niniejszej usługi jest przygotowywana niezbędna dokumentacja związana z danymi osobowymi i wymagana przez przepisy RODO. W celu realizacji usługi odbywa się zarówno wizytacja Państwa firmy jak i rozmowy z pracownikami wszystkich działów. Po zakończeniu procedury sporządzamy projekty dokumentów, które po podpisaniu przez osobę upoważnioną spowodują spełnienie przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych w firmie pod kątem niezbędnej dokumentacji na dzień stworzenia projektów.

W zakres usługi przygotowania dokumentacji związanej z danymi osobowymi wchodzi przygotowanie między innymi projektów:

  • Rejestr czynności przetwarzania
  • Rejestr kategorii czynności przetwarzania
  • Ocenę ryzyka
  • Jeżeli wymagają tego przepisy prawa – Ocenę skutków
  • Upoważnienia dla pracowników i osób współpracujących. Upoważnienie obejmuje sporządzenie projektu dokumentu w odniesieniu do konkretnych zbiorów danych. Przed jego wydaniem (podpisaniem przez osobę decyzyjną) osoba musi zostać zapoznana z przepisami związanym z ochroną danych osobowych.
  • Ewidencje osób upoważnionych
  • Umowy o powierzeniu danych osobowych celem przetwarzania.
  • Wzór spełnienia obowiązku informacyjnego, najczęściej w kilku niezależnych wersjach.
  • Rejestr naruszeń
  • Dodatkowa dokumentacja, którą powinien posiadać Administrator.

Kontakt: 22 879 92 29 lub kancelaria@pietruk.eu