Kancelaria

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego zarówno na rzecz osób fizycznych jak i osób prawnych w zakresie:

– prawa gospodarczego;

– prawa handlowego,

– windykacji należności;

– prawa pracy i cywilnoprawnych form zatrudnienia;

– prawa administracyjnego, w tym postępowania przed organami administracji publicznej, odwołania;

– zamówień publicznych;

– wszelkich spraw związanych z obrotem nieruchomościami (m.in. sprzedaż, najem, dzierżawa, zasiedzenie, kwestie spółdzielcze i wspólnotowe, użytkowanie wieczyste, itd.);

– prawa cywilnego, w tym spadki, darowizny,

– prawo rodzinne.