Audyt

Audyt z zakresu ochrony danych osobowych
Usługa audytu ma na celu zweryfikowanie zleceniodawcy pod kątem prawidłowości i legalności przetwarzanych danych osobowych. Po zakończeniu audytu jest sporządzany poufny raport, którego wnioski pozwalają na precyzyjne ustalenie zakresu uchybień. Raport zawiera również zalecenia w zakresie rozwiązań mających zapewnić bezpieczeństwo danych.

Co wchodzi w zakres audytu z zakresu ochrony danych osobowych:

 • Zidentyfikowanie przetwarzanych  danych osobowych.
 • Sprawdzenie legalności przetwarzania danych osobowych (podstawy prawne dopuszczalności przetwarzania danych).
 • Sprawdzenie realizacji zasad przetwarzania danych osobowych (zasady legalności, celowości, merytoryczności oraz ograniczenia czasowego, zasada rozliczalności).
 • Analiza zabezpieczeń fizycznych oraz informatycznych (z zastrzeżeniem, iż weryfikacja faktycznie stosowanych zabezpieczeń informatycznych wymaga współpracy z Państwa informatykiem).
 • Sprawdzenie warunków pozyskiwania danych bezpośrednio od klientów.
 • Sprawdzenie warunków pozyskiwania danych pośrednio (nie od klientów, których dane dotyczą) – nabywanie baz danych od firm, itd.
 • Weryfikacja stosowania obowiązku informacyjnego w stosunku do klientów.
 • Weryfikacja okresu przechowywania danych klientów.
 • Sprawdzenie poprawności formularzy służących do zbierania danych osobowych od klientów.
 • Zbadanie adekwatności zbieranych danych (czy nie są zbyt szczegółowe w stosunku do celu jaki chce się osiągnąć).
 • Weryfikacja poprawności umów zawieranych z klientami.
 • Sprawdzenie respektowania praw klientów: prawa do sprzeciwu, cofnięcia zgody, prawa do informacji.
 • Analiza dokumentacji kadrowej.

Kontakt: 22 879 92 29 lub kancelaria@pietruk.eu