O nas

Zdjęcie Romana Pietruk 2

Romana Pietruk
radca prawny

Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych s.c. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Nadzoruje obsługę prawną w zakresie prawa spółek handlowych, umów gospodarczych, nieruchomości oraz prawa rodzinnego.

Wykształcenie
Ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Wydziale Prawa w Katedrze Prawa Informatycznego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawo Federacji Rosyjskiej”, jest również absolwentką studiów podyplomowych „Fundusze Unii Europejskiej w praktyce”. Ukończyła aplikację radcowską w OIPR Warszawa.

Doświadczenie
Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, doradzała również instytucjom publicznym. Ze względu na biegłą znajomość języka rosyjskiego zajmuje się również obsługą klientów zainteresowanych rynkiem wschodnim. Jako radca prawny broni interesów klientów przed sądami oraz w ramach negocjacji biznesowych.  Posiada ogromną praktykę w sprawach cywilnych i wyjątkowe doświadczenie w zakresie nieruchomości. Wdrażała system Elektronicznej Księgi Wieczystej w ramach projektu PHARE PL2003/004-379/01/11 oraz system NKW  (LMOS/SWKW/SCI/SCBD) w Sądach Rejonowych i w Ośrodkach Migracyjnych w całym kraju. Uczyła  sędziów i referendarzy w zakresie sposobów dokonywania wpisów do treści ksiąg wieczystych.

Publikacje
książka jak zbadać

Autor wielu publikacji. Wśród ostatnich należy wskazać książkę „Jak badać stan prawny nieruchomości?”, stanowiącą kompendium wiedzy na temat nieruchomości.

Edukacja
Wybitny trener, szkolenia z zakresu prawa prowadzi od 2006 r. Cechuje ją umiejętność przekazywania trudnej wiedzy prawnej w przystępny sposób.  Uczestnikami szkoleń są osoby praktykujące prawo jak również specjaliści w swoich dziedzinach, którzy wysoko oceniają poziom merytoryczny zajęć. Prowadzenie szkoleń pozwala również na wymianę doświadczeń oraz konieczność ciągłego kształcenia.

Klienci
Realizowała projekty m.in. dla branży: teleinformatycznej, bankowej, energetycznej, paliwowej, budowlanej, medycznej, przemysłowej.

Prywatnie
Uwielbia narty, pływanie i chodzenie po górach. Spędzanie wolnego czasu musi mieć aktywną formę.

 

zdjęcie Łukasz (3)

Łukasz Pietruk
radca prawny

Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych s.c. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Nadzoruje obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego, ochrony danych osobowych, prawa pracy.

Wykształcenie
Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Wydziale Prawa w Katedrze Prawa Informatycznego. Jest także absolwentem studiów podyplomowych „Fundusze Unii Europejskiej w praktyce”. Aplikację i egzamin radcowski zdał przy OIRP w Warszawie.

Doświadczenie
Jako radca prawny od wielu lat reprezentuje klientów w procesach cywilnych (sprawy o zapłatę, odszkodowania, rozwody, spadki, nieruchomości i inne). Posiada doświadczenie w sprawach administracyjnych, a także wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości. Pracował w ramach projektu  wdrażającego system elektronicznej księgi wieczystej w ramach projektu PHARE PL2003/004-379/01/11”. Trener z zakresu Systemu NKW (Nowa Księga Wieczysta) – (LMOS/SWKW/SCI/SCBD). Prowadził zajęcia dla kadry Wydziałów Ksiąg Wieczystych,  sędziów, referendarzy, sekretarzy sądowych oraz często samodzielnie wdrażał Wydziały Ksiąg Wieczystych w sądach rejonowych na terenie całego kraju.

Autor wielu publikacji w zakresie prawa:

książka jak zbadać               książka RODO

 • Książka „Dlaczego nie należy bać się RODO?” – Wyd. ODDK, Gdańsk 2019
 • Książka „Jak badać stan prawny nieruchomości?” – współautorstwo z Romaną Pietruk – Wyd. ODDK, Gdańsk 2018
 • „Komentarz do ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej” – w: „Problemy administracyjne i prawne w geodezji” – Wyd. Forum, Warszawa 2010
 • „Podział gruntów rolnych i leśnych” – w: „Problemy administracyjne i prawne w geodezji” – Wyd. Forum, Warszawa 2010
 • „Podział nieruchomości zgodnie i niezależnie od MPZP” ” – w: „Problemy administracyjne i prawne  w geodezji” – Wyd. Forum, Warszawa 2009
 • „Podział nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami” – w: „Problemy administracyjne i prawne w geodezji” – Wyd. Forum, 2009
 • „Budżet projektu” – w: “Zarządzanie dotacją w organizacji pozarządowej” – Wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa 2007
 • „Possibilities of the use of the European structural funds for the purpose monuments protection  and conservation on the ground of the Polish law.” – Konferencja GIS – Chorwacja 2005 – publikacja  w formie książkowej w materiałach przedkonferencyjnych. Współautorstwo z Romaną Pietruk.
 • „Fundusze europejskie jako alternatywne sposoby finansowania opieki i ochrony zabytków” – Warsztaty urbanistyczne – Hel 2005
 • “Projekt ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym gmin jako niezamierzona ingerencja w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy.” – Konferencja „Zagospodarowanie przestrzenne” – Warszawa 2004 – publikacja w Czasopiśmie Wydziału Prawa UKSW Verba Legis, Nr 11/2005
 • „The Law of Environmental Protection with reference to the building of clearways in Poland” – Konferencja GIS – Chorwacja 2004 – publikacja w formie książkowej w materiałach Współautorstwo z Romaną Danilak
 • „Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy w świetle prawa do wyboru miejsca pracy lub zawodu oraz wolności działalności gospodarczej” – Warszawa 2004 – publikacja w Czasopiśmie Wydziału Prawa UKSW Verba Legis Nr 7/2004
 • „Koszty prowadzenia badań oraz koszty przystosowania statystyki do standardów UE” – „Statystyka publiczna – nowe potrzeby i możliwości” – Warszawa 2002

Edukacja
Doświadczony wykładowca, prowadzi szkolenia z zakresu prawa od 2006 r. Do dnia dzisiejszego przeprowadził kilkaset całodziennych szkoleń z różnych dziedzin prawa – w szczególności nieruchomości, prawo pracy, ochrona danych osobowych, procedura administracyjna. Odbiorcami szkoleń są zazwyczaj praktycy w swoich dziedzinach, codziennie borykający się z problemami omawianymi podczas zajęć. Uczestnicy każdorazowo zwracają uwagę na umiejętność przekazania trudnej wiedzy prawniczej i wytłumaczenia przepisów prawa przystępnym językiem, a także na bardzo dużą możliwość dyskusji i omawianie zagadnień na podawanych przez nich przykładach.

Klienci
Realizował projekty m.in. dla branży: teleinformatycznej, bankowej, energetycznej, paliwowej, budowlanej, medycznej, przemysłowej.

Prywatnie
Dokładny, systematyczny, pragmatyczny. Patrzy na prawo z praktycznego punktu widzenia, kocha książki, astronomię i poświęca im każdą wolną chwilę.