Nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403). Głównym celem ustawy jest ochrona wierzycieli, jednakże po ich stronie dochodziło do nadużyć na gruncie art. 10 ustawy. Ostatnia nowelizacja wprowadziła zmiany mające na celu między innymi zapobieganie wspomnianym praktykom. Read More…