Nowy Rok 2020 – trudny czas dla Biura Zarządu spółek kapitałowych

W roku 2019 kodeks spółek handlowych był nowelizowany trzykrotnie, jednakże znaczna część przepisów wchodzi w życie dopiero w 2020 roku. Ponadto wiele innych nowelizacji i przepisów, które będą miały bezpośredni i pośredni wpływ na pracę biura zarządu,  wchodzi w życie z początkiem 2020 roku.  Na spółki kapitałowe ustawodawca nałożył szereg nowych obowiązków co skutkować będzie Read More…