Szkolenia

Ze względu na stan epidemii zawiesiliśmy organizację szkoleń.

Szkolenia prowadzone przez nas aktualnie są organizowane przez zewnętrze firmy szkoleniowe w formie zdalnej.