Czy koronawirus to siła wyższa?

Wobec pojawienia się koronawirusa wiele umów jest zagrożonych w zakresie możliwości ich realizacji. Narastają problemy związane z dotrzymaniem terminów, łańcuchami dostaw, zatorami płatniczymi czy też pracownikami objętymi kwarantanną. W mediach coraz częściej słyszymy termin „siła wyższa”. Czy rzeczywiście dłużnik może powołać się na klauzulę „siły wyższej” w obliczu koronawirusa i w ten sposób uwolnić się Read More…

Nowy Rok 2020 – trudny czas dla Biura Zarządu spółek kapitałowych

W roku 2019 kodeks spółek handlowych był nowelizowany trzykrotnie, jednakże znaczna część przepisów wchodzi w życie dopiero w 2020 roku. Ponadto wiele innych nowelizacji i przepisów, które będą miały bezpośredni i pośredni wpływ na pracę biura zarządu,  wchodzi w życie z początkiem 2020 roku.  Na spółki kapitałowe ustawodawca nałożył szereg nowych obowiązków co skutkować będzie Read More…